Termografering elektrisk anlegg

El kontroll & Termografering

En el- kontroll vil kunne avdekke feil og mangler på det elektriske anlegget

Rapporter fra brannvesenet og DSB viser at en stor andel branner i norske hjem skyldes feil og mangler i elektriske installasjoner, og pluggbare elektriske komponenter. En el- kontroll vil kunne avdekke feil og mangler på det elektriske anlegget og hindre skade på personell, utstyr og materiell  

Sperrevik Elektro utfører el kontroll for både private og næringsliv og har kurset personell i termografering. 

Flere forsikringsselskaper tilbyr i dag ordninger hvor du kan få årlig rabatt på din boligforsikring, dersom du gjennomfører en el-kontroll av NEMKO sertifisert personell.