bilde av solceller

Solcelle

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten

Hvorfor installere solcelleanlegg?

Som de fleste har fått med seg er strøm fra solen fornybart, bærekraftig og miljøvennlig. Et solcelleanlegg gir et tydelig signal til omgivelsene om at man har et grønt fokus og setter bærekraft i sentrum.

Solceller er en smart og langsiktig investering og bør ikke sees på som en direkte «kostnad». 
Det som er viktig å tenke på når man vurderer om man skal investere i et solcelleanlegg er at et solcelleanlegg vil redusere kostnader og generer inntekt over lang tid. 

Det er enkelt å bruke idéen om bilkjøp til sammenligning, da begge kan være av samme størrelsesorden i kroner og øre (noen hundre tusen). Forskjellene dukker dog opp når man ser litt nærmere på det. Et solcelleanlegg kan betale seg selv i løpet av 7 år (i gode tilfeller). En nybil har tapt mye av sin verdi etter 7 år. Solcellepaneler har typisk garanti for produksjon i 25 år. Det vil si at etter at panelene er nedbetalt, så vil de fortsette å skape inntekter og redusere kostnader for eieren i åresvis.

Hva er et solceller?

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Solceller benevnes derfor ofte PV etter det engelske uttrykket PhotoVoltaics. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

Kan jeg montere solcelleanlegg selv?

Det har tidligere vært en del diskusjon om hvem som har lov til å koble og montere solcelleanlegg. Direktoratet for sikkerhet og beredskap kom derfor i 2019 med en presisering av lovverket: Et solcelleanlegg med tilhørende kabler og utstyr, er å anse som en del av den elektriske installasjonen i bygningen. Det betyr at en registrert elektrovirksomhet må sørge for at anlegget prosjekteres, monteres og tilkobles riktig.
Sperrevik Elektro har god erfaring med installasjon av solcelleanlegg. 
 

Kontakt oss hvis du lurer på noe vedørende solceller.