Tjenester bedrift

Elbillading for bedrifter

Stadig flere og flere bedrifter kontakter oss da de ønsker mulighet for elbil lading og ladeløsninger for sine ansatte og kunder. Vi anbefaler montering av ladestasjoner for en trygg og rask lading. 
I tillegg vil ser vi at det ofte er behov for funksjonaliteter utover selve ladingen. 
Dette kan være:

  • Ønske om å begrense tilgang til lading ved nøkkelbryter eller kortløsning
  • Tilgang til ladestatistikk for fordeling av ladekostnadene til brukerne
  • Betalingsløsninger
  • Laststyring for etablering av ladestasjoner ved begrenset tilførselkapasitet


Vi i Sperrevik Elektro har god kompetanse på å finne den riktige ladeløsningen for din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

El-kontroll og termografering for næring - internkontroll

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (inkludert  elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.
Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. 

Når det gjelder elsikkerhet i internkontrollen handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak ved periodisk kontroll av det elektriske anlegget.

Periodisk og systematisk el kontroll og oppfølging av det elektriske anlegget er viktig for å identifisere eventuelle farer før de medfører driftstans, følgeksader og store kostnader.Vi i Sperrevik Elektro er NEMKO sertifisert for å utføre el-kontroll av elektriske anlegg og vi har systemer for å ivareta denne delen av internkontroll for bedrifter - slik at bedriften kan fokusere seg om sine arbeidsområder.

Internkontroll

Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse.

Sperrevik Elektro har systemer for å ivareta denne delen av internkontroll for bedriften din. 


Faglig kontroll

Regelmessig faglig kontroll av det elektriske anlegget, herunder termografering, bør inngå som et ledd i internkontrollsystemet i bedriften. Ved å termografere det elektriske anlegget, kan det påvises komponenter med høy temperatur. Dermed oppdages varme og brannfare på et tidligere tidspunkt, og du kan rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann. Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år.
Periodisk og systematisk el kontroll og oppfølging av det elektriske anlegget er viktig for å identifisere eventuelle farer før de medfører driftstans, følgeksader og store kostnader.

Elkontroll i landbruket

Elkontroll og termografering er spesielt relevant i landbruket. Dette grunnet det tøffe miljøet, harde påkjenninger og den ekstra risikoen dette medfører for feil og svakheter i det elektriske anlegget. Erfaringsmessig har mange branner i landbruket en elektrisk årsak, og mange av disse kunne antagelig vært avdekket dersom det hadde vært utført en god elkontroll. Derfor er også kontroll av landbruksbygninger spesielt omtalt i NEK 405.

Faglig kontroll

Regelmessig faglig kontroll av det elektriske anlegget, herunder termografering, bør inngå som et ledd i internkontrollsystemet på gården. Ved å termografere det elektriske anlegget, kan det påvises komponenter med høy temperatur. Dermed oppdages varme og brannfare på et tidligere tidspunkt, og du kan rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann. Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år.

​​​​​​​

ENØK

Enøk er en forkortelse for energiøkonomisering og er et samlebegrep for bedre utnyttelse av energi hos sluttbruker. Noe som har en positiv virkning både for miljøet og lommeboka. 
Lagerhaller, produksjonslokale og kontorlokaler har ofte store sparemuligheter ved å iverksette enkle enøk tiltak

Enkle ENØK tiltak som kan gjøres som samtidig kan øke komfort og trivsel.

1.    Bytte ut gamle armaturer med nye energieffektive led armaturer.
2.    Benytt panelovner/varme med nattsenking og tidsur – ikke varm opp lokaler om natten eller i helgene.
3.    Bevegelsesdetektor på belysning i rom med lite trafikk (bøttekott etc).
4.    Sjekk at dør- og vinduslister er tette.
5.    Lys og varmestyring via app/styresystem.
6.    Luft kort og kraftig og skru av varmen mens du lufter.
7.    Benytt smart ladeboks dersom det lades elbiler både for effekt- og tidsstyring.

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat. ​​​​​​​

Kontaktskjema

6 + 1 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.