bilde av sikringsskap

Oppgradering av sikringsskap

Sikringsskapet er mer enn en oppbevaringsplass for batterier, nøkler, lommelykt og papir

Sikringsskapet er mer enn en oppbevaringsplass for batterier, nøkler, lommelykt og papir.
Det er selve hjertet i ditt elektriske anlegg. I dagens nye elektriske anlegg monteres jordfeilautomater og overspenningsvern som standard. En sjekk av ditt sikringsskap er en elektrikertjeneste som det anbefales å utføres jevnlig. 

På eldre anlegg anbefales en oppgradering, da effektbehovet for forbruker har endret seg betydelig de siste årene og det benyttes langt flere pluggbare elektriske artikler i dag enn det som var vanlig før. Eldre sikringsskap er ikke dimensjonert for denne økningen og en oppgradering av innmaten i ditt eldre sikringsskap til jordfeilautomater og overspenningsvern, vil øke person sikkerheten og reduserer brannfaren for deg og din familie. Slike oppgradering vil gi en god sikkerhetsgevinst i forhold til kostnad.

Fordeler med bruk av jordfeilautomater:

  • Lavere brannfare
  • Høyere personsikkerhet
  • Bedre funksjonalitet
  • Ikke mørklagt hus
  • Økt levetid elektriske artikler

Fordeler med overspenningsvern:

  • Beskyttelse mot overspenninger på nettet
  • Forhindre skade på elektrisk utstyr
  • Mulighet for rabatt på boligforsikring


Vi i Sperrevik Elektro kommer gjerne med et uforpliktende tilbud på oppgradering av sikringsskapet iht ditt behov.