Volgswagen E-golf charger

Elbil lading

Det er viktig at lading foregår på en trygg og sikker måte uten risiko for brann.

Trygg lading av elbil

Antall elbiler i Norge har skutt i taket de siste årene og det er en del forvirring i markedet hvordan lading av elbil skal foregå. Det er viktig at lading foregår på en trygg og sikker måte uten risiko for brann. 

Vi i Sperrevik Elektro anbefaler at du installerer en «hjemmelader» på oppstillingsplass for elbilen. Med en hjemmelader vil du lade sikkert og raskt måte uten å måtte tenke på eventuelle farer som kan oppstå ved lading via vanlig stikkontakt som ikke er beregnet for dette.

Ta gjerne kontakt så finner vi en konkrete og god løsning for deg og din familie med fokus på sikkerhet og trygghet. 

Det er viktig å huske på at vanlige stikkontakter ikke er lagt opp med tanke på å lade elbil og at det derfor må brukes godkjente løsninger for lading:  

Lading via vanlig stikkontakt med DC vern:

Du kan lade bilen din via en vanlig stikkontakt dersom anlegget er bygget for det. Da benyttes ladeledningen som ble levert med bilen. Denne kalles for en Mode 2-kontakt og maks ladestrøm vil normalt være mellom 6 og 10A. Regelverket tillater maks 10A ladestrøm ved en slik løsning.

Dette vil gi en lang ladetid men vil i mange tilfeller være tilstrekkelig for noen. Dette vil være avhengig av type bil og bruksmønster

Lading via hjemmelader/ladeboks (anbefalt løsning)

Ved å lade elbilen via en hjemmelader vil dette gi en raskere lading. Dette er også som en tryggere og bedre lading av elbilen. En hjemmelader vil også åpne flere muligheter som laststyring og tidsstyring av ladingen.  I fremtiden vil det imidlertid kunne være lurt med en smart ladeboks som til enhver tid lar deg bestemme hvor mye effekt elbilen din skal få og når det vil være mest hensiktsmessig å lade elbilen, både for sikringsskapet, strømnettet og for lommeboka. 
Det er også muligheter for å styre hvem som har tilgang (lov) til å benytte seg av laderen slik at uvedkommende ikke lader sin bil på din regning.  

Elbil lading til borettslag og sameie

Anbefalt løsning for trygg og rask elbil lading hjemme gjelder også for borettslag og sameier. I tillegg vil det ofte være behov for funksjonaliteter utover selve ladingen. Dette kan være:

  • Ønske om å begrense tilgang til lading ved nøkkelbryter eller kortløsning
  • Tilgang til ladestatistikk for fordeling av ladekostnadene til brukerne
  • Betalingsløsninger
  • Laststyring for etablering av ladestasjoner ved begrenset tilførselkapasitet

Lading av elbil på arbeidsplassen

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr lading til ansatte og gjester. Også her bør det installeres gode ladestasjoner. Det kan være lurt å tenke på hvordan ladeanlegget kan utvides etter hvert som behovet øker, slik at investeringene med å tilrettelegge for lading er langsiktige.

Sperrevik Elektro bistår gjerne med å finne en god ladeløsning for og gi uforpliktende prisoverslag for ditt behov. 

Råd om vedlikehold:

  • Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.
  • Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt sjekkes for feil.
  • Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt/plugg før dette er reparert.
  • Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken / programvaren i bilen.